Anders Andersson och Ingrid Jonasdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:15 (avregistrerat nummer) - 14 januari 1889
Starrarp 3:9 (avregistrerat nummer) 5 augusti 1882 - 20 februari 1902
Starrarp 3:5 (avregistrerat nummer) 5 augusti 1882 - 20 februari 1902
Starrarp 3:4 (avregistrerat nummer) 5 augusti 1882 - 20 februari 1902

Anders Andersson föddes den 20 juni 1852 i Lövestad och han var son till åbon på Heinge nr 15 i Lövestad, Anders Nilsson och hans hustru Elna Olsdotter. Anders gifter sig den 12 augusti 1881 i Andrarum med Ingrid Jonasson född den 2 maj 1859 i Fränninge. Anders avlider den 25 februari 1902 i Starrarp nr 3 genom drunkning. “Anders Andersson afreste den 25 februari till Malmö i ärende, men återkom ej inom af hans anhöriga väntade tid. Den 27 maj anträffades hans lik flytande i vattnet i en kanal i Malmö. Enligt polisrapport har ej kunnat utrönas huruvida olyckshändelse eller egen handverkan föreligger. Ej tecken till yttre våld synes.” Ingrid flyttar till Östra Kärrstorp den 6 november 1902 tillsammans med Olga Emilia. Ingrid är senare folkbokförd i Sankt Pauli församling i Malmö och avlider den 4 januari 1936 utav cardioscleros och hon begravdes den 8 januari.

Källa: Staffan Persson

Barn

NamnBeskrivning
Olof född den 13 maj 1882 i Starrarp. Olof avled den 29 december 1882 i Starrarp.
Annafödd den 23 mars 1884 i Starrarp. Flyttade till Röstånga den 14 november 1903. Flyttar den 14 november 1903 till Röstånga nr 2, Röstånga Gästgivar- gård, där hon arbetar som kassörska fram till den 24 oktober 1912 då hon flyttar till Vanstad. I Vanstad stannar hon bara ett år och 1913 flyttar hon till Sankt Petri församling i Malmö. Senare är Anna folkboförd i Sankt Johannes församling i Malmö och avlider den 17 december 1968. Hon förblir ogift hela livet.
Oloffödd 10 juni 1887 i Starrarp. Olof flyttar till Sankt Johannes församling i Malmö den 19 juni 1908. Arbetare som järnarbetare. Den 11 mars 1923 gifter sig Olof med Elsa Laurentia Stenberg född 31 augusti 1892. Nu arbetar Olof som ombudsman och Elsa är kontorist. Dom vigs av borgmästre Han Brodin. Dom är senare folkbokförda på Sorgenfrivägen 13 i Malmö. Olof avlider den 17 oktober 1961 och Elsa avlider den 14 augusti 1961.
Olga Emiliafödd 10 augusti 1896 i Starrarp. Flyttar tillsammans med sin mamma till Östra Kärrstorp den 6 november 1902. Olga förblir ogift och bosätter sig på Mölle- vången i Malmö och är folkbokförd på Falkenbergsgatan nr 11 i Malmö. Olga Emilia avlider den 20 oktober 1958.