Anders Andersson och Hanna Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:22 (avregistrerat nummer) 5 april 1879 - 28 januari 1897

Anders Andersson var född den 24 mars 1826 i Östra Kärrstorp och han var son till rusthållaren på Rönås nr 7 Anders Persson och hans hustru Eljena Persdotter. Anders gifte sig med Hanna Olsdotter som var född den 21 november 1831 i Brandstad. Familjen kom närmast ifrån Västerstad den 26 oktober 1876. Anders avlider den 19 januari 1897 och Hanna flyttade till Vollsjö den 22 november 1898.