Anders Andersson och Hanna Jönsdotter och Hanna Andersdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 6:3 Ljungdala (avregistrerat nummer) 20 maj 1868 - 1 september 1876

Anders Andersson var född den 20 mars 1819 i Vittskövle och han gifte sig med Hanna Jönsdotter född den 18 juli 1820 i Eskeröd men hon avled redan den 20 december 1856 i barnsäng. Anders gifter om sig 1859 med Hanna Andersdotter som var född den 18 maj 1832 i Maglehem. Familjen kom till Vallarum från Hörröd 1864 och köpte Vallarum 6:3 1868. Hanna avlider här den 17 juli 1875 och Anders avlider den 19 maj 1903. Sonen Per Andersson tar sedan över gården efter föräldrarna.

Bouppteckning efter Hanna Andersdotter som avled på Vallarum nr 6 den 17 juli 1875.

Bouppteckning efter Anders Andersson som avled på Vallarum nr 6 den 19 maj 1903.

Barn

NamnBeskrivning
Nillafödd 3 augusti 1842 i Hörröd. Anders och Hanna Jönsdotters barn.
Karna född 3 augusti 1845 i Maglehem. Anders och Hanna Jönsdotters barn. Karna Andersdotter gifter sig den 4 april 1873 med Nils Andersson född den 20 oktober 1834 i Östra Sönnarlöv och Familjen är bosatt i Norra Lökaröd nr 4 och där Karna avlider den 7 oktober 1888 och Nils avlider den 31 oktober 1904.
Hannafödd den 23 november 1852 i Hörröd. Anders och Hanna Jönsdotters barn. Hanna flyttar till Sönnarslöv den 13 januari 1874. Hanna Nilsson, född Andersson gifter sig den 20 mars 1875 med Hans Nilsson född den 6 april 1835 i Östra Sönnarslöv Familjen är bosatt i Vanneberga nr 4 i Vinslöv och där Hans avlider den 13 april 1923 och Hanna avlider den 24 juni 1941.
Andersfödd den 4 juli 1860 i Hörröd. Anders och Hanna Andersdotters barn. Han avlider den 7 juli 1889 i Vallarum.
Nils född den 21 augusti 1862 i Hörröd. Anders och Hanna Andersdotters barn. Nils emigrerar till Amerika den 2 februari 1891. Nils återvänder och bosätter sig på Sallmunds i Mästerby på Gotland där han är gift, men blir änkling den 25 juli 1929. Själv avlider Nils den 7 februari 1945.
Johannafödd 6 oktober 1866 i Vallarum. Anders och Hanna Andersdotters barn. Johanna flytar till Brösarp 1911. Johanna återvänder och hon förblir ogift hela livet och hon är bosatt på Vallarum nr 7. Johanna Andersson avlider den 8 augusti 1946.
Pehr född den 3 april 1869 i Vallarum.Anders och Hanna Andersdotters barn. Flyttar till Andrarum 1887 och till Hörröd 1889. Per gifter sig den 10 augusti 1901 med Bengta Håkansson född den 2 april 1876 i Hörröd. Familjen tar över Pehrs föräldragård och driver den fram till 1937.
Elnafödd den 29 juni 1864 i Vallarum. Anders och Hanna Andersdotters barn.
Annafödd den 21 augusti 1871 i Vallarum. Anders och Hanna Andersdotters barn.
Olafödd den 23 augusti 1873 i Vallarum. Anders och Hanna Andersdotters barn. Flyttade till Brösarp 1898 och han arbetade som folkskolelärare.