Välj en sida

Anders Andersson och Hanna Jönsdotter och Hanna Andersdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 6:3 Ljungdala (avregistrerat nummer) 20 maj 1868 - 1 september 1876

Anders Andersson var född den 20 mars 1819 i Vittskövle och han gifte sig med Hanna Jönsdotter född den 18 juli 1820 i Eskeröd men hon avled redan den 20 december 1856 i barnsäng. Anders gifter om sig 1859 med Hanna Andersdotter som var född den 18 maj 1832 i Maglehem. Familjen kom till Vallarum från Hörröd 1864 och köpte Vallarum 6:3 1868. Hanna avlider här den 17 juli 1875 och Anders avlider den 19 maj 1903. Sonen Per Andersson tar sedan över gården efter föräldrarna.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1874 – 1876, sid 1

Bouppteckning efter Hanna Andersdotter som avled på Vallarum nr 6 den 17 juli 1875.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1874 – 1876, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1874 – 1876, sid 3

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1874 – 1876, sid 4

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1904, sid 1

Bouppteckning efter Anders Andersson som avled på Vallarum nr 6 den 19 maj 1903.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1904, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1904, sid 3

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1904, sid 4

Barn

NamnBeskrivning
Nillafödd 3 augusti 1842 i Hörröd. Anders och Hanna Jönsdotters barn.
Karna född 3 augusti 1845 i Maglehem. Anders och Hanna Jönsdotters barn. Karna Andersdotter gifter sig den 4 april 1873 med Nils Andersson född den 20 oktober 1834 i Östra Sönnarlöv och Familjen är bosatt i Norra Lökaröd nr 4 och där Karna avlider den 7 oktober 1888 och Nils avlider den 31 oktober 1904.
Hannafödd den 23 november 1852 i Hörröd. Anders och Hanna Jönsdotters barn. Hanna flyttar till Sönnarslöv den 13 januari 1874. Hanna Nilsson, född Andersson gifter sig den 20 mars 1875 med Hans Nilsson född den 6 april 1835 i Östra Sönnarslöv Familjen är bosatt i Vanneberga nr 4 i Vinslöv och där Hans avlider den 13 april 1923 och Hanna avlider den 24 juni 1941.
Andersfödd den 4 juli 1860 i Hörröd. Anders och Hanna Andersdotters barn. Han avlider den 7 juli 1889 i Vallarum.
Nils född den 21 augusti 1862 i Hörröd. Anders och Hanna Andersdotters barn. Nils emigrerar till Amerika den 2 februari 1891. Nils återvänder och bosätter sig på Sallmunds i Mästerby på Gotland där han är gift, men blir änkling den 25 juli 1929. Själv avlider Nils den 7 februari 1945.
Johannafödd 6 oktober 1866 i Vallarum. Anders och Hanna Andersdotters barn. Johanna flytar till Brösarp 1911. Johanna återvänder och hon förblir ogift hela livet och hon är bosatt på Vallarum nr 7. Johanna Andersson avlider den 8 augusti 1946.
Pehr född den 3 april 1869 i Vallarum.Anders och Hanna Andersdotters barn. Flyttar till Andrarum 1887 och till Hörröd 1889. Per gifter sig den 10 augusti 1901 med Bengta Håkansson född den 2 april 1876 i Hörröd. Familjen tar över Pehrs föräldragård och driver den fram till 1937.
Elnafödd den 29 juni 1864 i Vallarum. Anders och Hanna Andersdotters barn.
Annafödd den 21 augusti 1871 i Vallarum. Anders och Hanna Andersdotters barn.
Olafödd den 23 augusti 1873 i Vallarum. Anders och Hanna Andersdotters barn. Flyttade till Brösarp 1898 och han arbetade som folkskolelärare.