Välj en sida

Anders Andersson Björkqvist (änkeman efter Anna Björkqvist, född Persdotter)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 24:10 (avregistrerat nummer) 15 juli 1939 - 26 juli 1952