Dödsbodelägarna efter Anders Åkesson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:3 (avregistrerat nummer ) ca 1836
Starrarp 1:2 (avregistrerat nummer) 1829 - 1836