Anders Åkesson och Elna Mårtensdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 1:2 (avregistrerat nummer) - 1829

Anders Åkesson föddes 1766 och han var gift med Elna Mårtensdotter född den 25 april 1782 i Fränninge.
1815 – 1816 arbetade även Jöns Gresson på gården som dräng. Jöns föddes den 30 augusti 1797 i Starrarp. 1815 kom han från Skartofta och 1816 flyttade han till Starrarp nr 5. Han var son till Gräs Hellman och Dorotea Jönsdotter. Han finns även med i samband med hemmansklyvningen av marken efter Anders Åkessons död. Anders Åkesson avled den 22 juni 1829 utav “hetsig sjukdom”. Elna avlider den 11 juni 1836 i “tvinsot”.

Bouppteckning efter Anders Åkesson som avled den 22 juni 1829.

Den 15 och 16 oktober förrättades bouppteckning efter Anders Åkesson på 1/8 mantal Starrarp nr 1 och efter sig lämnade såsom sterhusdelägare änkan Elna Mårtensdotter samt bröstarvingarna:
sonen Åke Andersson, 23 år
sonen Pehr Andersson, 21 år
sonen Ola Andersson 17 år
sonen Mårten Andersson 10 år
sonen Nils Andersson 4 år
dottern Bolla 19 år
dottern Hanna 7 år
I bouppteckningen upptogs fastigheten 1/8 mantal Starrarp nr 1 som gemensamt förvärvats enligt köpebrev daterat till 16 augusti 1803 samt fastebrev daterat 9 oktober 1804 och upptogs till taxeringsvärdet på 800 riksdaler. Även fastigheten 1/32 mantal Starrarps Ora upptogs i bouppteckningen som gemensamt förvärvats enligt brev daterat till 9 oktober 1804 och upptogs till ett värde på 200 riksdaler. Tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 1 758 riksdaler.

Barn

NamnBeskrivning
Åkefödd 25 november 1806 i Starrarp. Åke gifte sig den 20 januari 1833 och är kyrkobokförd i Långaröd när han avled den 15 januari 1875 i Viggarum nr 2.
Pehrfödd 5 september 1808 i Starrarp. Är inhyses dräng på Starrarp nr 1.
Olafödd 2 april 1813 i Starrarp.
Bollafödd 1 september 1810 i Starrarp. Är inhyses piga på Starrarp nr 1:4
Nilsfödd 3 november 1815 i Starrarp. Dog den 30 april 1822 i blodförlamning.
Nilsfödd 24 juli 1825 i Starrarp. Flyttar 1836 till Långaröds socken.
Mårten
Hanna