Anders Åkesson och Karna Johansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:3 (avregistrerat nummer ) ca 1818
Skumparp 1:16 (aktuellt nummer) 21 december 1872 - 5 december 1883
Skumparp 1:15 (avregistrerat nummer) 21 december 1872 - 5 december 1883
Skumparp 1:14 (avregistrerat nummer) 21 december 1872 - 5 december 1883
Skumparp 1:3 (avregistrerat nummer) 21 december 1872 - 5 december 1883

Anders Åkesson var född den 14 juli 1822 i Ramsåsa och han var son till drängen Åke Simonsson och hans hustru Bengta. Anders gifte sig med Karna Johansdotter, född i Ramsåsa den 25 september 1825. Karna var dotter till åbon i Ramsåsa Johan Andersson och hans hustru Elna Larsdotter. Anders och Karna brukar gården i drygt 10 år och sedan flyttar familjen till Vollsjö 1882. Familjen bosätter sig på Västra Säteriet i Vollsjö och där avlider Karna den 31 mars 1898 och där Anders avlider den 3 maj 1907.

Barn

NamnBeskrivning
Mättafödd 19 september 1852 i Ramsåsa. Till Harlösa 1879.
Larsfödd 3 maj 1855 i Ramsåsa. Kallar sig Anderberg. Folkskolelärare. Flyttar till Östraby 24 oktober 1877. Lars Anderberg gifter sig den 31 december 1894 med Kerstin Andersberg, född Persson den 21 mars 1871 i Östra Sallerup. Familjen är bosatt i Lunds Domkyrkoförsamling i kvarteret Beväringen nr 2 och här avlider Lars den 30 maj 1926. Senare flyttar Kerstin kvarteret Ugglan nr 6 och här bor fram till sin död den 2 november 1934.
Bengtafödd 26 november 1857 i Ramsåsa. Till Ramsåsa 15 april 1874 och till Vollsjö 1882. Bengta Persson, född Andersson gifter sig den 2 oktober 1886 med Anders Persson född den 3 juni 1851 i Vanstad. Familjen är bosatt i Elestorp nr 6 och här avlider Anders den 8 december 1937. Bengta flyttar till Elestorp nr 1 och här bor fram tills hon avlider den 21 oktober 1941.
Johanfödd 19 november 1861 i Ramsåsa. Johan Andersson flyttar till Vollsjö 1882 där han gifter sig den 2 november 1892 med Hanna Larsson som var född den 10 maj 1867 i Öved. Familjen var bosatt på Vollsjö nr 16 och där Johan avlider 26 december 1938. Hanna är senare bosatt på Vollsjö 31:98 och hon avlider den 1 april 1951.