Amanda Mårtensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:10 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 21 september 1967 – 27 december 1967