Amalia Karolina Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:69 (aktuellt nummer) 27 oktober 1950 - 5 november 1951
Starrarps Ora 1:55 (avregistrerat nummer) 27 oktober 1950 - 5 november 1951
Starrarps Ora 1:49 (aktuellt nummer) 27 oktober 1950 - 14 januari 1973
Starrarps Ora 1:45 (avregistrerat nummer) 27 oktober 1950 - 5 november 1951