Alma Persson (änka efter Wilhelm Persson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:48 (aktuellt nummer) 15 juni 1957 - 15 juni 1971
Vallarum 9:37 (avregistrerat nummer) 15 juni 1957 - 15 juni 1971

Vilhelm Persson var född den 10 augusti 1883 i Farhult nr 3 i Långaröd och han var son till åbon Per Nilsson och hans hustru Bengta Nilsdotter. Han gifter sig den 20 mars 1915 med Anna Hansson som är född den 28 juli 1888 i Vallarum och hon var dotter till de tidigare ägarna av fastigheten Hans Jacobsson och Kersti Olsdotter. Anna avlider den 14 september 1920 i Vallarum utav lungtuberkulos efter att vistats på Orups sanatorium. Vilhelm gifter om sig den 23 juni 1927 med Alma Andersson född den 14 augusti 1896 i Sövde. Alma var dotter till arrendatorn Anders Persson och hans hustru Elna Jönsson på Nybygget i Sövde. Familjen bor kvar på Vallarum 7:23 fram tills Vilhelm avlider den 2 oktober 1950. Senare är Alma bosatt på Vallarum 9:37 fram till 1971 för att senare flytta till Solkullen i Vollsjö där hon avlider den 1 augusti 1986.