Alma Kristina Mårtensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:42 (aktuellt nummer) 26 maj 1931 - 14 juni 1969

Alma Kristina Mårtensson var född den 24 december 1889 i Vallarum. Alma Kristina Mårtensson var dotter till de tidigare ägarna av fastigheten Mårten Månsson och hans hustru Elna Jakobsson. Hon förblev ogift hela livet och hon bodde kvar i Vallarum 9:42 och där hon bodde fram tills hon avled den 12 oktober 1969.