Alma Johansson (Vallarum)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:49 (aktuellt nummer) 27 maj 1943 - 18 juli 1969

Alma Sigfrida Johansson var född den 12 juli 1890 i Fränninge och hon var dotter till bleckarbetaren Johannes Larsson och hans hustru Cecilia Johansson. Alma arbetade som sömmerska och hon förblir ogift. Senare är Alma bosatt på Solkullen i Vollsjö och hon avlider den 8 mars 1971.