Välj en sida

Alma Ingeborg Kastengren, född Lund

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 27:34 (aktuellt nummer) 14 maj 1963 - 29 september 1964
Fränninge 27:26 (avregistrerat nummer) 14 maj 1963 - 18 april 1964
Fränninge 23:28 (avregistrerat nummer) 14 maj 1963 - 11 april 1964