Välj en sida

Allan Sandahl

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:64 - 1982
Vallarum 7:57 (aktuellt nummer) 1 november 1963 -
Vallarum 7:22, Fredrikstorp nr 1 (avregistrerat nummer) 1 november 1963 -