Välj en sida

Allan Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 4:1 (avregistrerat nummer) 30 juli 1972 - 6 november 1979
Starrarp 3:6 (aktuellt nummer) 30 juli 1972 - 6 november 1979
Starrarp 2:4 (avregistrerat nummer) 13 juli 1972 – 6 november 1979
Starrarp 1:15 (avregistrerat nummer) 13 juli 1972 – 6 november 1979