Allan Andersson och Signe Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:22 (aktuellt nummer) 2 mars 1962 - 15 december 1981