Algot Andersson och Gunborg Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 20:8 (avregistrerat nummer) 30 december 1944 - 15 mars 1948
Fränninge 20:7 (avregistrerat nummer) 30 december 1944 - 15 mars 1948
Hårderup 3:9 (aktuellt nummer) 23 juni 1948 - 11 juli 1948
Starrarps Ora 1:60 (avregistrerat nummer) 28 januari 1937 - 20 april 1942
Starrarps Ora 1:56 (avregistrerat nummer) 28 januari 1937 - 20 april 1942
Starrarps Ora 1:54 (avregistrerat nummer) 20 januari 1947 - 30 maj 1947

Johan Algot Andersson var född den 19 februari 1907 i Fränninge och han var son till arbetaren på Hårderup nr 4 Anders Nilsson och hans hustru Alma Elisabeth Nilsson. Johan Algot gifter sig den 10 mars 1944 med Tina Berlinda Gunborg Martinsson som var född den 17 mars 1914 i Glimåkra och hon var dotter till torparen Martin Svensson och hans hustru Hilda Nilsson på Glimåkra nr 5. Familjen kom till Fränninge den 31 augusti 1944 och flyttar till Hårderup den 9 april 1948. Familjen stannar i bara fem månader i Hårderup innan dom flyttar till Norra Åsum och övertar fastigheten Åsum 6:3. Senare bor familjen på Gärdsgatan 8 i Norra Åsum och där Algot avlider den 26 juli 1965. Gunborg flyttar till Hagtornsvägen 5 i Kristianstad och hon avlider den 10 augusti 1988.

Barn

NamnBeskrivning
Karl Erik Börjefödd den 9 september 1931 i Glimåkra. Gunborg barn. Karl Erik Börje Martinsson gifte sig den 5 juli 1952 och han var senare bosatt på Kvarnnäsvägen 74 B i Kristianstad och där han avlider den 2 mars 2012.
Gerd Gullvi Ingalillfödd den 22 mars 1936 i Fränninge. Algot och Gunborgs barn. Gerd Gullvi Ingalill Lindström gifte sig den 27 augusti 1955 och senare var hon bosatt på Nyvägen 12 i Kristianstad och hon avlider den 27 augusti 2016.
Sonja Gertrudfödd den 24 april 1937 i Fränninge. Algot och Gunborgs barn.
Elsa Ulla Brittfödd den 22 juni 1941 i Hörby lasarett. Algot och Gunborgs barn.
Leila Gun-Brittfödd den 19 juli 1946 i Hörby lasarett. Algot och Gunborgs barn. Leila Gun-Britt Andersson var en ogift kvinna och hon senare bosatt på Hasselvägen 25 i Kristianstad. Hon avlider den 22 mars 2008.