Alfred Svensson och Eva Svensson, född Löfström

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 15:9 (avregistrerat nummer) 6 september 1912 - 2 april 1952
Vallarum 15:19 (avregistrerat nummer) 6 september 1912 - 2 april 1952
Vallarum 15:18 (avregistrerat nummer) 6 september 1912 - 2 april 1952
Vallarum 15:14 6 september 1912 - 2 april 1952
Vallarum 15:7 (avregistrerat nummer) 6 september 1912 - 2 april 1952
Vallarum 15:5 (avregistrerat nummer) 6 september 1912 - 2 april 1952
Hårderup 4:11 (aktuellt nummer) 6 februari 1954 – 23 november 1964

Alfred Svensson var född den 22 februari 1886 i Vallarum och han var son till åbon på Vallarum nr 15, Sven Andersson och hans hustru Margareta Mårtensson. Alfred gifter sig den 9 februari 1912 med Eva Löfström som var född den 8 juni 1894 i Vallarum. Eva var dotter till mejeristen på Vallarum nr 7 B N Löfström och hans hustru Elna Jakobsson. Familjen brukar gården i 50 år och Alfred och Eva är senare bosatta i Vollsjö. Eva avlider den 12 februari 1967 i kvarteret Piraten nr 4 och Alfred avlider den 29 maj 1967 i kvarteret Källan nr 5 i Vollsjö.

Barn

NamnBeskrivning
Agdafödd den 27 oktober 1913. Agda Sjösteen, född Svensson gifter sig den 23 juni 1940 med Karl Bertil Lennart Sjösteen som var född den 6 april 1916 i Hemmesjö i Växjö kommun. Famijen är bosatt på Sjösalavägen 15 A i Åryd i Hemmesjö i Växjö kommun och där Agda avlider den 27 september 1987 och Karl bertil Lennart avlider den 6 februari 1995.
Algotfödd den 28 december 1914 i Vallarum. Algot Svensson gifter sig den 13 april 1941 med Nanny Selina Svensson som var född den 12 april 1911 i Vitaby. Familjen var bosatt på Teggatan 3 i Tomelilla och där Algot avlider den 5 juli 1988. Senare är Nanny Selina bosatt på Centralgatan 12 E i Tomaelilla och där hon avlider den 23 april 2003.
Ellafödd den 25 oktober 1916 i Vallarum. Ella Bergvall, född Svensson gifter sig den 13 april 1941 med Karl Gunnar Bergvall som var född den 4 juni 1916 i Norra Vram. Det var ett dubbelbröllop med Ellas bror Algot och hans hustru. Ella och Karl Gunnar var bosatt på Norra Storgatan 50 i Bjuv och där Karl Gunnar avlider den 30 september 1983. Senare är Ella bosatt på Södra Storgatan, Varagården, i Bjuv och hon avlider den 3 oktober 1996.
Svenfödd den 8 april 1918 i Vallarum. Sven Svensson gifter sig den 8 april 1944 med Ruth Elisabeth Svensson, född Gustafsson den 19 februari 1918 i Tåssjö. Familjen var bosatt på Vallarum 4 och där Sven avlider den 27 maj 1969. Ruth Elisabeth flyttar senare till Malenas Gränd nr 5 i Sjöbo och hon avlider den 26 maj 1984.
Birgerfödd den 25 november 1919 i Vallarum. Birger Svensson gifter sig den 22 juni 1956 med Ida Karin pallin som var född den 10 februari 1914 i Raus. Familjen tar över Birgers föräldragård, Vallarum 15:5, och där Ida Karin avlider den 5 oktober 1957. Senare är Birger bosatt på Ådalsvägen 17 B i Vollsjö och han avlider den 21 januari 2002.
Villy Torgnyfödd den 26 februari 1927 i Vallarum. Villy Torgny Svensson gifter sig den 22 december 1951. Han är sent i livet bosatt på Vångavägen, Solkullen, i Vollsjö och han avlider den 14 december 2013.