Alfred Nilsson Hultgren och Hulda Hultgren, född Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp Gamla smedja 16 maj 1919 - 1929
Starrarp 7:5 Starrarps smedja (aktuellt nummer) 22 juli 1930 - 23 maj 1945

Alfred Nilsson Hultgren var född den 18 oktober 1874 i Östra Sallerup och han var son till åbon i Pärup nr 2 i Östra Sallerup Nils Bengtsson och hans hustru Anna Bengtsdotter. Alfred gifter sig med Hulda Andersson född den 12 januari 1876 i Matteröd. Hulda var dotter till åbo på Maglehult nr 1 Andreas Jönsson och hans hustru Bengta Olsdotter. Familjen kom till Fränninge socken från Östraby den 16 maj 1919 och stannade på Starrarp nr 10 fram till 1929 då de flyttar till Starrarp nr 7. Starrarp 7:5 köper dom 1930. Familjen bor kvar i Starrarp nr 7 även efter att han sålt den till sonen Nils Albert 1945. Hulda avlider i Starrarp den 7 juni 1949 och Alfred avlider den 10 februari 1952. Det finns också en inneboende flicka hos familjen Majken Asta Lisen Hultgren.

Bouppteckning efter Hulda Hultgren, född Andersson som avled på Starrarp nr 7 den 7 juni 1949.

Bouppteckning efter Alfred Nilsson Hultgren som avled på Starrarp nr 7 den 10 februari 1952.

Barn

NamnBeskrivning
Svea Linneafödd 9 november 1900 i Matteröd. Svea Linnea Hultgren förblir ogift hela livet och bor kvar i Starrarp 7:5 fram till sin död den 27 maj 1986.
Nils Albertfödd 16 augusti 1903 i Matteröd. Nils Albert förblir också ogift och bor kvar på gården Starrarp 7:5 och han avlider den 8 januari 1972.
Majken Asta Lisenfödd den 26 juli 1913 i Landskrona. Majken Asta Lisen Håkansson, född Hultgren gifter sig den 29 januari 1938 medNils Anton Håkansson född den 9 november 1906 i Fränninge. Även denna familj bor kvar i Starrarp nr 7. Majken Asta Lisen avlider den 10 februari 2002 och Nils Anton avlider den 10 november 2003.