Alfred Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:43 (aktuellt nummer) 26 mars 1915 - 26 mars 1915
Vallarum 8:9 (avregistrerat nummer) 24 juni 1913 - 24 juni 1913