Alfred Nilsson och Elina Betty Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 37:2 (avregistrerat nummer) 5 juni 1945 - 30 december 1953
Fränninge 12:21 31 oktober 1913 - 30 december 1953
Fränninge 6:9 (aktuellt nummer) - 17 mars 1924
Fränninge 6:2 Steneberg (avregistrerat nummer) 31 oktober 1913 - 30 december 1953
Fränninge 2:31 10 september 1936 - 30 december 1953

Alfred Nilsson var född den 19 december 1887 i Fränninge och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten Nils Nilsson och hans hustru Hanna Mårtensdotter. Alfred gifte sig den 26 juli 1959 med Elina Betty Andersson som var född den 12 mars 1880 i Lilla Harrie. Familjen brukar gården i 40 år, fram till 1953 då man säljer den. Senare är Alfred och Elina bosatta i kvarteret Tigern nr 3 i Södra Åsum och där Elina avlider den 20 december 1957. Alfred gifter om sig 1966 och han avlider den 11 mars 1966.

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheterna omfattade totalt 40 hektar varav 33 hektar var åkermark, 5 hektar betesäng och 1 hektar skogsmark. Man hade täckdikat 10 hektar åkermark med tegelrör. Man hade byggt gödselstad och urinbrunn av cement samt att det fanns en ensilagebehållare byggd av trä till 28 kbm. Det hade investerats i 7 olika jordbruksmaskiner. Vatten och avlopp fanns installerat i boningshuset samt vatten var indraget i stallarna. Elektricitet fanns inkopplat för belysning.

 

 

 

Barn

NamnBeskrivning
Sten Mårtenfödd den 30 juli 1914 i Fränninge. Sten Mårten Nilsson gifte sig den 22 juni 1940 med Rut Linnea Jönsson som var född den 5 maj 1907 i Lund. Familjen bodde på Brandstadholm nr 1 och Sten Mårten stod som godsägare. Här avlider Rut Linnea den 7 juli 1975. Senare är Sten Mårten bosatt på Ellestorp nr 1 i Långaröd och han avlider den 16 mars 1988.
Aina Lizziefödd den 30 december 1915 i Fränninge. Aina Lizzie Larsson gifte sig den 21 september 1940 med Ville Evald larsson som var född den 3 oktober 1913 i Fränninge. Familjen var senare bosatt på Kullagården i Brandstad och där Ville Evald avlider den 17 maj 1973. Senare är Aina Lizzie bosatt på Öved 223, Åsagården i Sjöbo. Hon avlider den 31 januari 2002.
Anders Erikfödd den 25 september 1917 i Fränninge. Anders Erik Nilsson gifter sig den med Karin Solvig Nilsson som var född den 14 februari 1920 i Lund. Familjen köper Anders Eriks föräldragård 1953.