Alfred Melker Green och Annie Viktoria Green, född Johansson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 1:1 Vallarumstorp (avregistrerat nummer) 14 mars 1942 -
Vallarum 7:62 (aktuellt nummer) 14 mars 1942 -

Alfred Melker Green var född den 12 oktober 1906 i Sankt Olof och han var son till torparen på Raskarum nr 6 Andreas Gren och hans hustru Karin Holmstedt. Alfred gifter sig den 15 augusti 1937 med Annie Viktoria Johansson som var född den 17 juni 1916 i Fränninge. Annie var dotter till åbon och slaktaren på Vallarum nr 7, Johan Persson och hans hustru Hanna Bengtsson. Familjen är fortsatt bosatt på Vallarum och där Annie avlider den 17 maj 1987. Alfred flyttar senare till Solkullen i Vollsjö och han avlider den 15 december 1999.

Fastigheten omfattade totalt 2,75 hektar mark varav 2 hektar var åkermark. Det fanns ingen gödselstad och urinbrunn byggd i cement. Vatten fanns indraget i stallarna men ej i boningshuset men det fanns avlopp från boningshuset. Elektricitet fanns indraget för belysning.

Barn

NamnBeskrivning
Ebba Alfhildafödd den 7 mars 1937 i Fränninge. Ebba Alfhilda Svensson gifter sig den 23 augusti 1958 med Stig Olle Svensson som var född den 9 december 1931 i Ravlunda. Familjen är senare bosatt på Fru Hammars väg 6 i Brösarp och där Ebba avlider den 10 april 1998. Stig Olle bor kvar och han avlider den 5 juli 1999.
Klas Ebbefödd den 8 januari 1939 på Lunds BB.
Elly Dorisfödd den 26 augusti 1940 på Lunds BB.