Alfred Kristensson och Hilda Kristina Andersson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 7:26 (aktuellt nummer) 13 september 1946 - 21 november 1961
Starrarp 8:1 (aktuellt nummer) 1915 -

Alfred Kristensson var född den 21 juni 1876 i Huaröd och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten Christen Jönsson och Hanna Isaksson. Alfred vistades i Amerika under perioden 1911 tom 31 december 1915. Han gifter sig den 12 juli 1918 med Hilda Kristina Andersson som var född den 12 juli 1885 i Smedstorp. Hilda Kristina var dotter till åbon på Tjustorp nr 8 Anders Håkansson och hans hustru Gissela Nilsdotter. Hilda arbetade tidigare som hushållerska. Senare är familjen bosatt på Fränninge 7:26 där dom brukade marken under perioden 1946 – 1961. Alfred Kristensson avlider den 4 september 1961 i Fränninge. Hilda Kristina flyttar till St Torg 5 B i Eslöv och där hon avlider den 9 juni 1980.

1944 äger staten fastigheten och den brukas av Alfred Christiansson och fastigheten benämns som Starrarps Boställe. Den totala arealen på fastigheten är 58,4 hektar varav 26 hektar är åkermark och 29 hektar är skogsmark. 7 hektar är täckdikade. På fastigheten har man en gödselstad byggd av cement och även en urinbrunn byggd u cement. Det finns några jordbruksmaskiner på fastigheten samt en personbil. Vatten finns indraget i stallar och boningshus och det finns avlopp i boningshuset. Elektricitet finns indraget för belysning.

Barn

NamnBeskrivning
Helga Evy Charlottafödd den 13 oktober 1919 i Starrarp. Helga Evy Charlotta Lagnebo, född Kristensson gifter sig den 3 april 1948 med Ville Eugen Lagnebo född den 8 maj 1918 i Andrarum. Familjen var bosatt på Hagelgr 2 i Vollsjö och där Helga Evy Charlotta avlider den 4 januari 1991. Senare flytar Ville Eugen till Anisgatan 1 i Ystad och där bor han fram till sin död den 22 juli 2009.
Annie Violafödd den 2 december 1921 i Starrarp. Annie Viola Håkansson, född Kristensson var gift men skiljde sig den 21 oktober 1977. Annie Viola hade varit gift med Anders Evald Håkansson född i Långaröd den 22 april 1923. Annie är senare bosatt i Vollsjö och där avlider hon den 18 januari 2015.