Välj en sida

Alfred Andersson och Johanna Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:21 (avregistrerat nummer) - 22 juni 1914
Starrarp 3:20 (avregistrerat nummer) 28 mars 1914 - 16 december 1936
Starrarp 3:17 (avregistrerat nummer) 28 mars 1914 - 16 december 1936
Starrarp 3:8 (avregistrerat nummer) 21 juni 1899 - 16 december 1936
Starrarp 3:7 Grönalund (avregistrerat nummer) 21 juni 1899 - 16 december 1936

Alfred Andersson föddes i Hårderup den 16 november 1875 och var son till åbon på Hårderup nr 1 Anders Andersson och hans hustru Karna Nilsdotter. Alfred gifter sig den 8 februari 1899 i Östra Kärrstorp med Johanna Nilsson. Johanna föddes i Onslunda den 19 juli 1872 och hon var dotter till åbon på Onslunda nr 34 Nils Hansson och hans hustru Elna Andersdotter. Alfred avlider i Starrarp nr 3 den 3 juni 1936 och Johanna avlider i Orås 1:12 den 22 december 1959.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1936, sid 1

Bouppteckning efter Alfred Andersson som avled i Starrarp den 3 juni 1936.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1936, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1936, sid 3

 

Barn

NamnBeskrivning
Nils Adolf Erhardfödd 24 mars 1899 i Starrarp. Han är folkbokförd på Orås nr 1 i Bjärsjölagård där han förblir ogift och han avlider den 5 oktober 1976.
Ellen Karolinafödd 1 april 1901 i Starrarp. Ellen Karolina gifter sig den 1 april 1926 i Fränninge och hon flyttar till Östraby 15 juni 1926. Hon gifter sig med lant- brukaren Olof Bengtsson född den 16 augusti 1895 i Fränninge. Dom är bosatta på Komministergatan 7 i Hörby där Ellen Karolina avlider 15 februari 1973 och Olof avlider den 8 april 1983.
Jenny Albertinafödd 17 februari 1903 i Starrarp. Jenny Albertina Olsson, född Alfredsson gifter sig den 30 oktober 1926 med Nils Olsson. När Jenny Albertina avlider den 8 december 1955 är dom bosatta i Västerstad 27:2 och när Nils avlider den 20 november 1960 var han bosatta i Östraby 10:39.