Alfred Andersson och Johanna Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:21 (avregistrerat nummer) - 22 juni 1914
Starrarp 3:20 (avregistrerat nummer) 28 mars 1914 - 16 december 1936
Starrarp 3:17 (avregistrerat nummer) 28 mars 1914 - 16 december 1936
Starrarp 3:8 (avregistrerat nummer) 21 juni 1899 - 16 december 1936
Starrarp 3:7 Grönalund (avregistrerat nummer) 21 juni 1899 - 16 december 1936

Alfred Andersson föddes i Hårderup den 16 november 1875 och var son till åbon på Hårderup nr 1 Anders Andersson och hans hustru Karna Nilsdotter. Alfred gifter sig den 8 februari 1899 i Östra Kärrstorp med Johanna Nilsson. Johanna föddes i Onslunda den 19 juli 1872 och hon var dotter till åbon på Onslunda nr 34 Nils Hansson och hans hustru Elna Andersdotter. Alfred avlider i Starrarp nr 3 den 3 juni 1936 och Johanna avlider i Orås 1:12 den 22 december 1959.

Bouppteckning efter Alfred Andersson som avled i Starrarp den 3 juni 1936.

Den 1 augusti 1936 förrättades boupptecknng efter lantbrukaren Alfred Andersson i Starrarp som född den 16 november 1875 avled den 3 juni 1936 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare:
sin hustru, fru Johanna Andersson, född Nilsson i Starrarp
sina barn:
sonen lantbrukaren Nils Adolv Erhard Andersson, Starrarp
dottern fru Ellen Karolina Bengtsson, född Andersson, gift med lantbrukaren Olof Bengtsson i Starrarp
dottern fru Jenny Albertina Olsson, född Andersson, gift med lantbrukaren Nils Olsson i Västerstad.
I bouppteckningen upptogs fastigheterna:
27/256 mantal Starrarp nr 3
19/1280 mantal Starrarp nr 3
13/512 antal Starrarp nr 3
och dom upptogs till det gemensamma taxeringsvärdet på 30 500 kr.
Tillgångarna i dödsboet uppgick till 87 318 kr och det fanns skulder för begravningen på 945 kr vilket tillsammans ger en behållning i dödsboet på 87 318 kr.

Bröllop på 1920-talet troligen.
Något av barnen gifter sig.

Bilden troligen från Grönalunds gård

Alfred och Johannas son Nils.

Alfred Andersson

Alfred och Johannas barn Ellen och Johanna

Alfred och Johannas barn Ellen och Johanna samt barnbarn Inga-Lisa, Maj-Britt och?

Alfred och Johannas barn Ellen

Alfred och Johannas barn
Jenny, Nils och Ellen. Bilden är tagen framför hängasken som fortfarande finns kvar

Barn

NamnBeskrivning
Nils Adolf Erhardfödd 24 mars 1899 i Starrarp. Han är folkbokförd på Orås nr 1 i Bjärsjölagård där han förblir ogift och han avlider den 5 oktober 1976.
Ellen Karolinafödd 1 april 1901 i Starrarp. Ellen Karolina gifter sig den 1 april 1926 i Fränninge och hon flyttar till Östraby 15 juni 1926. Hon gifter sig med lant- brukaren Olof Bengtsson född den 16 augusti 1895 i Fränninge. Dom är bosatta på Komministergatan 7 i Hörby där Ellen Karolina avlider 15 februari 1973 och Olof avlider den 8 april 1983.
Jenny Albertinafödd 17 februari 1903 i Starrarp. Jenny Albertina Olsson, född Alfredsson gifter sig den 30 oktober 1926 med Nils Olsson. När Jenny Albertina avlider den 8 december 1955 är dom bosatta i Västerstad 27:2 och när Nils avlider den 20 november 1960 var han bosatta i Östraby 10:39.