Alfred Åkerblom och Johanna Johansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Skumparp 1:15 (avregistrerat nummer) 28 mars 1918 - 28 mars 1918
Skumparp 1:14 (avregistrerat nummer) 2 juli 1917 - 15 januari 1982
Starrarp 3:18 (avregistrerat nummer) 28 mars 1918 - 28 mars 1918

Alfred Åkerblom var född i Hårderup den 6 december 1887 och han var son till åbon på Hårderup nr 8 Jöns Åkerblom och hans hustru Elna Jönsson. Den 31 mars 1917 gifter sig Alfred med Elna Johanna Kristina Johansson född den 26 juli 1895 i St Johannes församling i Köpenhamn. Alfred kom från Östra Kärrstorp den 12 december 1916 och Johanna kom från Eljaröd den 12 mars 1917. Familjen bor kvar på Skumparp nr 1 och där avlider Alfred den 27 februari 1972. Senare är Elna Johanna Kristina Åkerblom bosatt på Fränninge nr 45 och hon avlider den 15 juni 1985.

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944.

Fastigheten omfattade totalt 7,3 hektar, varav 6,2 hektar var åkermark. Det fanns några jordbruksmaskiner på gården för att underlätta brukandet av marken. Vattenledningar var indragna i stallarna och boningshuset samt att elektricitet var indraget för belysning.

 

Barn

NamnBeskrivning
Agne Sigurdfödd 15 september 1919 i Skumparp. Agne Sigurd Åkerblom gifter sig den 18 oktober 1947 med Inga Maj-Britt Åkerblom som var född den 18 oktober 1926 i Lund. Familjen var senare bosatt på Fränninge nr 45 och där Agne Sigurd avlider den 23 maj 1997. Inga Maj-Britt är senare bosatt på Västervångsvägen 82-20 i Vollsjö och hon avlider den 26 december 2015.
Göte Börjefödd 27 december 1921 i Skumparp. Göte Börje Åkerblom gifter sig den 29 mars 1945 med Hanna Margit Ingeborg Åkerblom som var född den 5 januari 1921 i Vollsjö. Familjen var bosatt på Pregestad 1 i Vollsjö och där Göte Börje avlider den 29 december 1981. Senare är Hanna Margit Ingeborg bosatt på Anemongränd 3 i Sjöbo och där hon avlider den 10 november 2000.
Sture Birgerfödd 3 december 1924 i Skumparp. Sture Birger Åkerblom gifter sig den 12 maj 1951 med Inga Britt Åkerblom som var född den 15 oktober 1925 i Fränninge. Familjen var bosatt på Fränninge nr 69 och där Inga Britt avlider den 4 juli 1973 och där Sture Birger avlider den 29 november 1990.
Helge Ragnarfödd 11 april 1931 i Skumparp.
Kjell Ingvarfödd 8 juni 1936 i Skumparp.