Alfred Åkerblom och Johanna Johansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Skumparp 1:15 (avregistrerat nummer) 28 mars 1918 - 28 mars 1918
Skumparp 1:14 (avregistrerat nummer) 2 juli 1917 - 15 januari 1982
Starrarp 3:18 (avregistrerat nummer) 28 mars 1918 - 28 mars 1918

Alfred Åkerblom var född i Hårderup den 6 december 1887 och han var son till åbon på Hårderup nr 8 Jöns Åkerblom och hans hustru Elna Jönsson. Den 31 mars 1917 gifter sig Alfred med Elna Johanna Kristina Johansson född den 26 juli 1895 i St Johannes församling i Köpenhamn. Alfred kom från Östra Kärrstorp den 12 december 1916 och Johanna kom från Eljaröd den 12 mars 1917. Familjen bor kvar på Skumparp nr 1 och där avlider Alfred den 27 februari 1972. Senare är Elna Johanna Kristina Åkerblom bosatt på Fränninge nr 45 och hon avlider den 15 juni 1985.

Fastigheten omfattade totalt 7,3 hektar, varav 6,2 hektar var åkermark. Det fanns några jordbruksmaskiner på gården för att underlätta brukandet av marken. Vattenledningar var indragna i stallarna och boningshuset samt att elektricitet var indraget för belysning.

 

Barn

NamnBeskrivning
Agne Sigurdfödd 15 september 1919 i Skumparp. Agne Sigurd Åkerblom gifter sig den 18 oktober 1947 med Inga Maj-Britt Åkerblom som var född den 18 oktober 1926 i Lund. Familjen var senare bosatt på Fränninge nr 45 och där Agne Sigurd avlider den 23 maj 1997. Inga Maj-Britt är senare bosatt på Västervångsvägen 82-20 i Vollsjö och hon avlider den 26 december 2015.
Göte Börjefödd 27 december 1921 i Skumparp. Göte Börje Åkerblom gifter sig den 29 mars 1945 med Hanna Margit Ingeborg Åkerblom som var född den 5 januari 1921 i Vollsjö. Familjen var bosatt på Pregestad 1 i Vollsjö och där Göte Börje avlider den 29 december 1981. Senare är Hanna Margit Ingeborg bosatt på Anemongränd 3 i Sjöbo och där hon avlider den 10 november 2000.
Sture Birgerfödd 3 december 1924 i Skumparp. Sture Birger Åkerblom gifter sig den 12 maj 1951 med Inga Britt Åkerblom som var född den 15 oktober 1925 i Fränninge. Familjen var bosatt på Fränninge nr 69 och där Inga Britt avlider den 4 juli 1973 och där Sture Birger avlider den 29 november 1990.
Helge Ragnarfödd 11 april 1931 i Skumparp.
Kjell Ingvarfödd 8 juni 1936 i Skumparp.