Alexander Ekeroth och Bengta Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:11 (aktuellt nummer) 26 april 1881 - 22 januari 1884

Alexander Ekeroth föddes i Eljaröd den 30 maj 1840. Alexander gifte sig den 6 september 1873 i Fränninge med Bengta Nilsdotter från Fränninge. Alexander är arbetskarl på Hårderup nr 5 och Bengta är piga på Fränninge nr 28. Bengta är född 26 oktober och döpt den 29 oktober 1843. Bengta föddes på Fränninge nr 29 och var dotter till åbon Nils Jönsson och hans hustru Ingar Jönsdotter. Bengta hade också en oäkta son, Per som var född 13 juni och döpt den 16 juni 1867 i Fränninge. Bengta arbetar vid denna tid som piga på Fränninge nr 17. Per flyttade till Fränninge nr 28 1887 för att arbeta som dräng. Flyttar till Vallarum nr 7 1889 och arbetar här som dräng fram till 1892 då Per flyttar till Huaröd. Alexander med familj flyttade från Fränninge Nr 29 till Hårderup Nr 4 den 9 november 1881. I husförhörslängderna, både i Fränninge och Hårderup finns noteringen ”fattig” vid Alexanders namn. Trots detta står han som ägare till en fastighet på Hårderup 3. Vid sin död 1887 är Alexander fortfarande skriven på Hårderup 4. Bengta avlider 19 mars och begravs den 27 mars 1883, 39 år 4 månader och 23 dagar gammal. Alexander avlider den 6 mars och begravs den 12 mars 1887. Dödsorsak ej angiven.

Källa: Eslövs tidning tisdagen den 27 april 1886

Bouppteckning efter Bengta Nilsdotter som avled i Hårderup nr 4 den 19 mars 1883.

Den 3 april 1883 förrättades bouppteckning efter åboen Alexander Ekeroths, på Hårderup nr 4, avlidna hustru Bengta Nilsdotter som avled den 19 mars 1883 och efter sig lämnade såsom sterbhusdelägare förutom änklingen, med honom under äktenskapet sammanavlade barnen:
sonen Nils, 8 år
dottern Elna, 6 år
dottern Kristina 3 år
dottern Maria, 1 år
samt utom äktenskapet födda:
sonen Pehr, 15 år
I bouppteckningen upptogs fastigheten 1/512 mantal Hårderup nr 4 samt en torvjordslott som makarna gemensamt under äktenskapet förvärvat och upptages i bouppteckningen till 300 kr. Dom totala tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 468 kr och skulderna uppgick till 418 kr vilket ger en behållning i bouppteckningen på 50 kr.

Bouppteckning efter Alexander Ekeroth som avled i Hårderup nr 4 den 6 mars 1887.

Den 14 mars 1887 förrättades bouppteckning efter avlidne arbetskarlen Alexander Ekeroth, Hårderup nr 4, som avled den 6 mars 1887 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare i äktenskap med tidigare avlidna hustrun Bengta Nilsdotter sammanavlade barnen:
sonen Nils
dottern Elna
dottern Christina
dottern Maria
Tillgångarna i dödsboet uppgick till 47 kr och där fanns skulder på 70 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd 3 oktober och döptes den 11 oktober 1874 i Vollsjö. Nils Ekeroth arbetade som dräng på Hårderup nr 2 1889 - 1897 hos åbon Nils Jönsson. Nils förblev ogift och han var senare folkbokförd i Fränninge nr 11. Han avlider den 5 janauri 1919 i Fränninge nr 11 i sviterna av spanska sjukan. Nils arbetade som borstbindare och enligt kyrkboken var han "krympling". När Nils föds var Alexander statardräng på Vollsjö gård.
Elnafödd 29 mars och döpt den 8 april 1877 i Fränninge nr 29. Flyttar till Östraby den 18 november 1895. Elna Olsson, född Ekeroth gifter sig den 8 juni 1912 i Östraby med f. d. åbon på Tullstorp nr 1 Anders Olsson, född den 15 oktober 1841 i Östraby. Elna avlider den 16 juni 1917 i Oderup nr 12 och Anders avlider på samma plats den 9 juli 1920. Elnas dödsorsak enligt kyrboken var "ihjälbränd".
Christinafödd 28 september och döpt den 12 oktober 1879 i Fränninge nr 29. Flyttade till Hårderup nr 2 1895 för att arbeta som piga. Flyttar 1897 till Hårderup 3 till åbon Nils Nilsson och hans hustru Hanna Påhlsson för att arbeta som piga. Flyttar till Gråmanstorp den 25 oktober 1901. Christina Åkerlund, född Ekeroth gifter sig den 23 december 1909 med Johannes Åkerlund född den 18 april 1859 i Svedala. Familjen var folkbokförd i Svenstorp nr 1 och där Johannes avlider den 21 april 1945 och där Christina avlider den 3 februari 1966.
Mariafödd 4 mars och döpt den 14 mars 1882 i Hårderup. Flyttar till Vallarum nr 14 1897 där hon bor som fosterdotter hos åbon Anders Persson och hans hustru Else Olsson. Flyttar 1913 till Lövestad tillsammans med sin dotter Inez Viola född den 16 maj 1908. Maria Persson, född Ekeroth gifter sig den 31 december 1912 i Lövestad med åbosonen på Heinge nr 14 Oskar Persson. Maria arbetade som sömmerska. Maria avlider den 24 januari 1943 på Lunds lasarett. Oskar som var murarmästare avlider den 12 november 1949 skriven på Sjöbo 2:14 i Södra Åsums församling.