Albert Henry Abelin och Anna Tyra Amanda Abelin och Ingrid Lovisa Abelin

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:2 (avregistrerat nummer) 2 februari 1940 - 29 september 1947

Albert Henry Abelin var född den 19 maj 1906 i Långaröd och han var son till hemmansägare på Farhult nr 1 i Långaröd Anders Nilsson Abelin och hans hustru Emilia Hansson. Albert gifter sig den 12 november 1939 med Anna Tyra Amanda Abelin, född Andersson den 26 oktober 1907 i Glömminge i Kalmar län. Tyra var dotter till hemmansägaren på Ryd nr 5 i Kalmar län Per Laurentius Olivier Andersson och hans hustru Anna Albertina Larsson. Paret skiljer sig den 8 september 1949. Albert gifter om sig den 23 oktober 1949 med Ingrid Lovisa Abelin som var född den 29 januari 1907 i Stenestad. Ingrid Lovisa var dotter till hemmansägaren på Stenestad nr 1 Johan Jönsson och hans hustru Hanna Jönsdotter. Familjen är bosatt på Karlsfält nr 41 i Stora Herrestad men är senare bosatt på Servicehuset i Löderup och där Ingrid Lovisa avlider den 19 april 1991. Albert flyttar till senare till Löderupsgårdens sjukhem i Löderup och där Albert avlider den 2 november 1995.

Jordbruksräkningen från 1944 visar att de båda fastigheterna omfattade totalt 14,5 hektar, varv 11,2 hektar var åkermark och 2 hektar var skogsmark. På fastigheten fanns 1944 gödselstad och urinbrunn byggd av cement. Man hade investerat i fem olika  jordbruksmaskiner för att underlätta arbetet på gården. Vattenledningar fanns indragna i både boningshus och stallar samt att det fanns avlopp i boningshuset. Elektricitet fanns installerat för belysning.