Åke Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 6:2 (avregistrerat nummer) 1836 -

Ola Åkesson född i Starrarp den 25 juni 1813 står som åbo, men fadern Åke Nilsson står
som ägare vid det laga skiftet 1834 – 1836. Ola var gift med Bengta jakobsdotter född den 13 februari 1820 i Tolånga och kom till Starrarp 1940. Under perioden 1841 – 1844 står Ola som ägare till 1/24 mantal så fastigheten är vid denna tidpunkt delad i två lika delar.