Åke Bertil Sternéus och Lydia Astrid Elvira Sternéus

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:23 Bombi Bitt Huset (aktuellt nummer) 29 augusti 1975 -