Agnes Aurora Ohlander

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 1:17 Starrarps bageri (aktuellt nummer) 20 maj 1946 – 28 januari 1976
Starrarp 1:13 (avregistrerat nummer) 20 maj 1946 -

Agnes Aurora Ohlander född 26 augusti 1893 i Starrarp och hon var dotter till de tidigare ägarna. Flyttar till Stockholm den 5 mars 1918 och återkommer 8 månader senare. Tar över föräldragården 1946. Förblir ogift och avlider på Solkullen i Vollsjö den 10 augusti 1980.

Brevkort till Agnes Ohlander 1903