Välj en sida

Agnes Aurora Ohlander

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 1:17 Starrarps bageri (aktuellt nummer) 20 maj 1946 – 28 januari 1976
Starrarp 1:13 (avregistrerat nummer) 20 maj 1946 -

Brevkort till Agnes Ohlander 1903