Agne Jönsson och Brita Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 19:1 (avregistrerat nummer) 14 mars 1966 -
Vallarum 8:18 (avregistrerat nummer) 16 mars 1966 - 5 april 1972