Agne Einar Jönsson och Anna Brita Jönsson, född Svensson

Agne Einar Jönsson var född den 6 december 1916 i Vitaby och han var son till arrendatorn på Hvitaby nr 11 Alfred Jönsson och hans hustru Emma Nilsson. Agne Einar gifter sig den 31 december 1938 med Anna Brita Svensson som var född den 23 februari 1917 i Färlöv. Anna Brita var dotter till arrendatorn på Färlöv nr 21 Rudolf Ferdinand Svensson och hans hustru Hilma Dorotea Persson. Familjen kom till Vallarum från Andrarum den 21 april 1939. Familjen var senare bosatt på Ådalsvägen 7 i Vollsjö och där avlider Agne Einar den 29 mars 2008. Anna Brita flyttar till Vångavägen 7 i Vollsjö och hon avlider den 20 februari 2009.

Fastigheten omfattade totalt 12 hektar varav 8 hektar var åkermark och 2 hektar var skogsmark. 7 hektar av marken var täckdikad med tegelrör. Man hade investerat i 5 jordbruksmaskiner för att underlätta arbetet på gården. Det fanns indraget avlopp i boningshuset och det fanns vatten indraget i stallet. Elektricitet fanns installerat för belysning.

Barn

NamnBeskrivning
Agne Einar och Anna Britas barn:
Alf Rune Ingvarfödd den 2 januari 1939 i Eljaröd.
Karin Ulla-Brittfödd den 21 april 1942 i Fränninge
Aina Ann-Brittfödd den 12 april 1944 på Hörby lasarett.
Lars Göran Sunefödd den 6 december 1948 i Fränninge.