Agda Bergström (maka till Ernst Bergström)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:47 (aktuellt nummer) 24 augusti 1973 -