A Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:46 Lindesborg nr 1 (avregistrerat nummer) - 11 juli 1908
Vallarum 7:6 avregistrerat nummer 11 juli 1908 - 4 februari 1914