Välj en sida

A Å Larsson och Macarin Larsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 27:2 (avregistrerat nummer) 25 mars 1911 - 25 mars 1914
Fränninge 23:19 (avregistrerat nummer) 25 mars 1911 - 25 mars 1914
Fränninge 23:18 (avregistrerat nummer) 8 augusti 1906 - 5 mars 1908