Välj en sida

Vallarum 8:38 (aktuellt nummer)

Adress Långarödsvägen ca 164
Aktuell period 1965 - 1967
Areal 7/2688 mantal
Ursprung Vallarum 8:13
Nya nummer Vallarum 29:1

Beskrivning

Källa: kartbild.com

Fastigheten 8:38 är det område som på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger har nummer 40a och som 1967 är med om en sammanslagning av flera fastigheter.

Fastigheten utlagd vid legaliseringsförrättning den 31 december 1965 å Vallarum 8:13 om 11/1344 mantal. Fastigheten överförd till Vallarum 29:1 1967.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
16 mars 1942 - Hilding Oskar Nilsson och Karin Mia Nilsson, född Hansson (köp)

Bilder