Välj en sida

Vallarum 6:7 (avregistrerat nummer)

Areal 0,3346 hektar
Ursprung Vallarum 6:2
Nya nummer Vallarum 13:4

Beskrivning

Fastigheten bildades den 4 april 1936 genom en avstyckning från Vallarum 6:2.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
16 april 1952 - 29 februari 1980 John-Erik Ottosson (gåva)
16 mars 1937 - 16 april 1952 Otto Olsson och Emma Olsson (köp)

Bilder