Välj en sida

Starrarps Ora 1:26 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarps Oreväg 8
Aktuell period 1818 - 1963
Areal 5/192 mantal
Ursprung Starrarps Ora 1:13
Nya nummer Starrarp 17:1

Beskrivning

Fastigheten bildades vid enskiftet 1818 – 1821 utav Starrarps Ora och samtidigt skedde en hemmansklyvning där fastigheten delades i två delar. Denna fastighet har beteckningen “M” på nedanstående karta.

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten delades i två delar vid hemmansklyvningen 1818 och markerna fördelas enligt följande:
M            norra delen     1:26      5/172 mantal         Ola Månsson
M            södra delen    1:27         1/64 mantal        Truls Mårtensson

Bilden till höger tillsammans med följande text fanns med i boken Svenska Gods och Gårdar som utkom 1944.

Postadress: Vollsjö

Areal: Totalt 9 hektar, därav 8,25 hektar åkermark, 0,75 hektar skogsmark. Tax.-v. 10 500. Jordart: kampermylla och grusblandad lera. Skogsbestånd: Bokskog.  Mangårdsbyggnad uppförd 1911. Stall uppfört 1906 och loge 1890, renoverad 1943. 1 häst, 5 kor, 3 ungdjur, 20 gödsvin, 70 höns. Gården kom till släkten 1903 genom köp av nuvarande ägarens fader från Håkan Jönsson. Före denne ägdes den av Lars Olsson. Nuvarande ägare tillträdde 1937. Ägare är Johan Nilsson född 17 september 1896. Son till Nils Månsson (född 1856, död 1938) och hans hustru Anna Jönsson (född 1856, död 1936). Ägaren medlem av R. L. F, mejeri- och lokalföreningen.

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten Starrarps Ora 1:26 i området med nummer 2. Här nedanför ses ett flygfoto från mitten av 1940-talet över fastigheten med omnejd.

Källa: kartbild.com

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 januari 1963 - Nils Allan Johansson och Ulla Irene Solvig Johansson, född Hansson (köp)
13 januari 1937 - 14 januari 1963 Johan Nilsson (Starrarps Ora) (bouppteckning, köp)
2 september 1936 - 13 januari 1937 Dödsbodelägarna efter Anna Jönsdotter (bouppteckning)
1 maj 1903 - 2 september 1936 Nils Månsson och Anna Jönsdotter (köp)
1 maj 1903 - 1 maj 1903 Håkan Jönsson och Anna Jönsson, född Mårtensdotter (köp)
27 september 1901 - 1 maj 1903 Jöns Andersson och Fia Larsson samt Anna Nilsson
26 september 1901 - 27 september 1901 Anders Bengtsson och Elna Nilsdotter (köp)
9 februari 1900 - 26 september 1901 Dödsbodelägarna efter Lars Ohlsson (bouppteckning)
29 januari 1868 - 9 februari 1900 (fastebrev)
ca 1818 - Ola Månsson och Bengta Nilsdotter

Bilder