Välj en sida

Hårderup 12:5

Areal 9,6200 hektar
Ursprung Hårderup 12:1

Beskrivning

Fastigheten bildades 1932 genom en avstyckning från Hårderup 12:1.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
3 september 1949 - Gösta Alfons Natanael Kvist och Ella Linnea Kvist, född Nilsson (köp)
29 november 1943 - 3 september 1949 Nils Helge Olsson och Judith Olsson, född Nilsson
14 april 1932 - 29 november 1943 Johan Persson och Hulda Persson (köp)
14 april 1932 - 14 april 1932 Elof Nilsson och Karin Nilsson (köp)

Bilder