Välj en sida

Fränninge 57:4 (aktuellt nummer)

Adress Heingebergsvägen 511-25
Aktuell period 1982 -
Areal 0,1759 hektar
Ursprung Fränninge 57:2

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten bildades 1982 genom en avstyckning om 0,1759 hektar från Fränninge 57:2.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 februari 1983 - Roland Månsson (Fränninge 57:4) (köp)
- 1 februari 1983 Erik Artur Andersson och Anna Lena Andersson, född Dalbom (ägare av Fränninge 57:2)

Bilder