Välj en sida

Fränninge 2:52 (aktuellt nummer)

Adress Stenebergsvägen 17
Aktuell period 1944 -
Areal 0,3535 hektar
Ursprung Fränninge 2:3

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten bildades genom en avstyckning 1944 om 0,0819 hektar från Fränninge 2:3.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
27 januari 1970 - Hjördis Wemfalk (köp)
8 mars 1968 - 27 januari 1970 Ivar Valfrid Larsson och Frida Maria Larsson, född Lundh (köp)
12 februari 1945 - 8 mars 1968 Sven Olsson och Elvira Sofia Olsson (Fränninge nr 6, 28, 37) (köp)

Bilder