Välj en sida

Ture Månsson och Ethel Månsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:28 (aktuellt nummer) 17 januari 1935 -24 oktober 1966
Starrarp 3:27 (aktuellt nummer) 17 januari 1935 -24 oktober 1966