Välj en sida

Sven Simonsson Svensson och Ingar Olsdotter.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:10 (aktuellt nummer)

Sven Simonsson Svensson var född 1681 och gift med Ingar Olsdotter född 1692. Sven var son till Simon Svensson och var sonson till den danske kronobonden Sven Danneman. Sven Danneman bodde i slutet av 1590-talet på ett hemman i Starrarp. Sven avlider i Starrarp den 19 oktober 1747 och begravs den 25 oktober och Ingar avlider den 15 januari 1786 i Starrarp och begrovs den 22 januari.