Välj en sida

Per Mårtensson och Anna Månsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 27:4 (avregistrerat nummer) 1835 - 19 september 1842

Per Mårtensson var född den 1 juni 1783 i Fränninge och han var son till Mårten Persson och hans hustru Elna Bengtsdotter i Fränninge. Per gifter sig med Anna Månsdotter som var född den 19 mars 1788 i Starrarp och hon var dotter till Måns Matsson och hans hustru Kristina i Starrarp. Familjen var bosatt på Fränninge nr 27 och där avlider Anna den 12 juni 1849 utav ålderdomsbräcklighet. Per bor kvar på Fränninge nr 27, som nu ägs av sonen Mårten, och Per avlider den 23 maj 1857 utav samma orsak som hustrun.

Barn

NamnBeskrivning
Mårtenfödd den 12 mars 1816 i Bjälhult. Mårten Persson gifter sig med Kersti Nilsson som var född den 29 juni 1823 i Andrarum. Mårten och Kersti övertar Mårtens föräldragård omkring 1842.