Välj en sida

Nils Nilsson och Elna Sörensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 6:6 (avregistrerat nummer) 31 augusti 1943 - 11 april 1945
Starrarp 6:2 (avregistrerat nummer) 31 augusti 1943 - 11 april 1945