Välj en sida

Måns Svensson och Elna Trulsdotter.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:10 (aktuellt nummer)

Måns Svensson var född 1722 i Starrarp och var son till de tidigare ägarna av av fastigheten.
Måns gifte sig med Elna Trulsdotter född i Östraby nr 10 1734. Måns och Elna gifte sig i Östraby
1752. Elna var dotter till Truls Persson och hans hustru Kjerstina Månsdotter.
Måns avlider den 18 april 1798 i Starrarp och Elna avlider 1790 i Starrarp.

Barn

NamnBeskrivning
Svenfödd 1753 i Starrarp. Avlider 1762 i Starrarp.
Kjerstinafödd 20 december 1754 i Starrarp
Trulsfödd 1757 i Starrarp. Avlider 1777.
Bollafödd 3 juli 1760 i Starrarp.
Svenfödd 1762 i Starrarp. Avlider 1820
Oluffödd 1765 i Starrarp.
Perfödd 1767 i Starrarp. Avlider 1829.
Nilsfödd 1769 i Starrarp
Olafödd 1773 i Starrarp.
Trulsfödd 1777 i Starrarp.