Välj en sida

Jöns Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 5:1, Torp 7 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 1884 - 1912