Välj en sida

Gösta Svensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:37 (aktuellt nummer) 5 mars 1934 - 20 februari 1939
Vallarum 14:24 (avregistrerat nummer) 5 mars 1934 - 20 februari 1939