Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Joel Konstatin Carlsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 22:20 (avregistrerat nummer) 2 juni 1970 - 30 mars 1972
Fränninge 19:7 (avregistrerat nummer) 2 juni 1970 - 30 mars 1972
Fränninge 19:2 (avregistrerat nummer) 2 juni 1970 - 30 mars 1972